overzicht klassen
>
<
6de leerjaar
juf Karen en juf Ann

Benodigdheden voor schooljaar 2021-2022

Welkom in klas 6A!

 • Tijdens het schooljaar brengen wij enkele bezoeken aan middelbare scholen, zoals bv. het Sint-Bernardusinstituut, OLV ter Duinen (Zeebrugge).
 • Elke vrijdag krijgen de leerlingen een attitude-rapportje mee naar huis.

In onze klas streven we naar:

 • eerlijke en open communicatie met ouders en leerlingen;
 • goed gedrag in de klas: beleefd zijn, meewerken, klasafspraken naleven;
 • ontwikkelen van een zelfstandige werk- en leerattitude;
 • stiptheid en orde: zorgen voor eigen lesboeken en taken;
 • tijdig afgeven van brieven, documenten, chocomelk- en zwemgeld;
 • zelfrespect en respect voor anderen;
 • motivatie en doorzettingsvermogen: geloven in eigen kunnen;
 • zelfredzaamheid: zorgen voor zichzelf, zich weerbaar opstellen tegenover anderen;
 • pestgedrag afkeuren, niet deelnemen aan pesten;
 • eerlijk zijn tegenover zichzelf, tegenover de medeleerlingen en leerkrachten, tegenover alle mensen in onze nabije omgeving.

Groetjes van juf Karen en juf Ann

Seesaw login