troeven

Een warme school waar elk kind uniek is

We zijn ervan overtuigd dat in elk kind de mogelijkheden aanwezig zijn om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat elke opvoeder of onderwijzer de vaardigheden en capaciteiten herkent en stimuleert van elk kind.

Het uitgangspunt dat we als team hiervoor hanteren, is het aanbieden van brede zorg.
We proberen daarom tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerling, door verschillende differentiatievormen aan te bieden binnen de praktijk. Wanneer dit niet volstaat, kunnen leerlingen uitdagingen krijgen buiten de klas, in de kangoeroeklas, of extra zorg door de zorgleerkracht.

Kinderen willen leren, samen met anderen en dit onder leiding van bekwame en gedreven leerkrachten. Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. Dit is mede mogelijk door ons sterk ontwikkeld zorgkader waarbij de kinderen van nabij opgevolgd worden en waarbij, indien nodig, in samenspraak met de ouders en het leerkrachten- en zorgteam verdere stappen ondernomen  worden. Veelvuldige besprekingen zorgen er tevens voor dat er geen informatie verloren gaat bij het overgaan naar een volgend schooljaar.

Een school die dicht bij de leerling staat

De Margaretaschool is een school met een hart voor de kinderen, met open deuren en lage drempels.

We werken dagelijks met en voor de kinderen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid waarbij we hopen dat elk kind zich thuis voelt en zijn glimlach bovenhaalt.

Een school die het maximale haalt uit ieder kind

We streven ernaar om zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school de leerlingen zo ver als mogelijk te brengen in hun leren. De totale ontwikkeling is ons doel. We hebben oog voor talent en trachten deze optimaal te ontwikkelen.

We werken niet alleen minder sterke punten bij maar zorgen tevens dat sterkere punten extra gestimuleerd worden. Kinderen die extra uitdagingen aankunnen, blijven bij ons niet op hun honger zitten. Voor hen zoeken we bijkomende uitdagende opdrachten.

Een school met aandacht voor structuur

In het begeleiden van kinderen besteden wij veel aandacht aan structuur en discipline omdat dit duidelijkheid en vooral rust bij onze kinderen creëert. Hieraan koppelen wij ook respect voor één ieder.

Een gezonde school

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die de kinderen een gezonde en milieubewuste levensstijl meebrengen.

We stimuleren het gebruik van water over de middag, en ecosap als bijkomende gezonde dorstlesser (enkel tijdens de speeltijd in de voormiddag).

Op woensdag is er voor klein en groot onze fruitdag.

Tenslotte sorteren we het afval en houden we samen de speelplaats schoon.

Een school met aandacht voor kind en ouder(s)

Om onze ouders een extra duwtje in de rug te kunnen geven, organiseren wij zowel ’s morgens, over de middag en ’s avonds opvang.
Tevens is er vervoer voor onze kleuters mogelijk naar het Bremhuisje.

Seesaw login