zorg

CLB

Kinderen opvoeden is een schitterende taak. Maar het is ook geen gemakkelijke opdracht, niet als ouder maar ook niet als school.

Daarom werkt onze school nauw samen met het CLB van de Oostkust (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), Astridlaan 35 in Blankenberge.

Ouders mogen altijd gratis beroep doen op de diensten van het CLB. U kan bij hen terecht met allerlei vragen i.v.m. studeren en studiekeuze, lees- en rekenproblemen, gezondheid, pestgedrag, opvoeding, ….

Indien u vragen hebt, kunnen volgende trajecten bewandeld worden:

  • U bent in de eerste plaats welkom bij de klastitularis. Zij/hij zal de nodige stappen weten te zetten om het CLB te contacteren.
  • U kunt telefonisch contact opnemen met de directie op het nummer 050/60.05.06, of u kan eventueel langskomen naar de bureau in de Sportlaan 8.
  • Of u kunt contact opnemen met zorgcoördinator Annelies Vinck.  Telefonisch een afspraak maken, gebeurt via het secretariaat, ook op het nummer 050/60.05.06.

De school werkt met een aantal vaste medewerkers van het CLB.  Onze vaste medewerker is maatschappelijk assistente Veerle Lamote. Samen met haar wordt er om de twee weken een zitdag georganiseerd op school. U dient vooraf een afspraak te maken bij de zorgcoördinator indien u vragen hebt voor Veerle.

CLB-medewerkers die verbonden zijn aan onze school zijn :

  • coördinerende geneesarts: Cassandra Taveirne
  • schoolarts: Petra Vantorre
  • maatschappelijke assistente: Veerle Lamote
  • verpleegkundigen: Veerle Dujardin en Nele De Brabandere

Zorgcoördinatie

Een goed zorgbeleid slaagt pas als er SAMEN wordt gewerkt op school: de directeur, de zorgcoördinator, het zorgteam, leerkrachten en ouders, alle externe participanten èn het kind.

Ons hele team draagt ZORG voor uw kind. We zetten onze schouders samen onder ons zorgbeleid dat goed en degelijk is uitgebouwd en waarbij het kind wordt benaderd in zijn totaliteit; met zijn talenten, kennis, sociale- en emotionele vaardigheden.

De klasleerkracht is en blijft de spilfiguur. Zij of hij staat op de eerste lijn voor het zorgen van het welzijn van uw kind op alle vlakken.

Hoe werkt dit praktisch op onze school?

We bieden een basiszorg aan in de klas waarbij we proberen om een krachtige leeromgeving te creëren binnen een warm en positief schoolklimaat. Tijdens overleg momenten met de zorgcoördinator en/of het zorgteam trachten wij de noden te bespreken en kort op de bal te spelen.

Differentiatie is hierbij de rode draad om dit te verwezenlijken van de kleuterschool tot en met het zesde leerjaar.

We gaan voor kwaliteitsvol onderwijs waarbij preventie, remediëring maar ook verrijking en uitbreiding aandacht krijgen in ons zorgbeleid. De school heeft hieromtrent een eigen visie ontwikkeld.

Dit alles kan niet zonder een goede ouderbetrokkenheid en samenwerking met de ouders.

Onze zorgcoördinator is Annelies Vinck. Haar taak situeert zich op 4 niveaus:

Voor sommige kinderen is dit echter niet vanzelfsprekend, zij hebben extra zorg nodig:

Het zorgbeleid gebeurt in verschillende stappen:

Bij al deze stappen of acties is de zorgcoördinator de sleutelfiguur. Vanzelfsprekend worden de ouders steeds betrokken in dit proces. Juf Annelies staat ouders met vragen steeds te woord.

U kunt haar bereiken op het volgende mailadres: zorg.margaretaschool@sgsaeftinghe.be.

Zorgteam

Naast onze zorgcoördinator beschikt de school over een zorgteam.

Juf Annelies wordt in haar taak bijgestaan door het zorgteam.

Deze bestaat uit de directeur, verschillende zorgleerkrachten in de lagere en kleuterschool.

De zorgleerkrachten geven zorg op kindniveau. Samen met de zorgcoördinator en klastitularis gaan zij op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. De zorg op maat voor elk kind is niet alleen gebaseerd op basis van de diagnose maar ook op basis van de ervaringen in de klas.

Daarnaast ondersteunen de zorgleerkrachten de klasleerkracht ook bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden. Zo observeren zij leerlingen, remediëren en differentiëren, ontwikkelen ze aangepaste materialen, nemen testen af, enz. …

Kangoeroewerking

Verantwoordelijke Kangoeroewerking 3de kleuter + 1ste leerjaar: Daisy Decoster.
Verantwoordelijke Kangoeroewerking 2de t/m 6de leerjaar: Ymke Vanherpe.

KiVa

KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of 'leuk'.

Het is een programma dat wij vertaald hebben naar de eigenheid van onze school. KiVa werkt preventief en versterkt het welbevinden van de kinderen op de school om op die manier pestproblemen te voorkomen en/of op te lossen.  

Daarnaast versterkt KiVa ook de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand. Op die manier werken leerkrachten en leerlingen samen aan een pestvrije school: het school-, leef- en leerklimaat verbetert duidelijk.  

Als school ondervinden wij dat leerlingen vaardiger worden in het aanpakken van ruzies en conflicten en dat het aantal pesterijen afneemt.

KiVa onderscheidt zich van veel andere antipestprogramma’s door de grote nadruk op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen.

Naar het middelbaar

BASO-fiche

Bij de overstap van de leerlingen van onze school naar het secundair onderwijs is er een bekommernis van ons schoolteam dat de geboden zorg niet verloren zal gaan.

Reeds verschillende jaren maken we gebruik van de BASO-fiche. Deze fiche is een gepersonaliseerd document dat tot stand komt in dialoog tussen ouders, de leerling en de basisschool. De ouders kunnen de BASO-fiche bezorgen bij de inschrijving in de secundaire school met het oog op een vlotte start en een eventuele voortzetting van de zorg die geboden werd in de lagere school in het belang van de leerling.

Het Beroepenhuis in Gent

In het Beroepenhuis kan je op een speelse manier kennismaken met een 40-tal beroepen uit de technische sfeer.

Als 11- tot 14-jarige kiezen voor een opleiding of een beroep is niet eenvoudig. Het Beroepenhuis wil jongeren aansporen om een bewuste en positieve keuze te maken voor een opleiding in het beroeps- of technisch secundair onderwijs. Die dynamische opleidingen bieden kansen op volwaardige beroepen en bieden mogelijkheden om door te stromen naar hogere opleidingen.

Via een werkbundel word je gegidst doorheen alle beroepen en doe je alle interactieve opdrachten uit de tentoonstelling. De beroepen zijn verdeeld in ontdekhoeken van verschillende bedrijfssectoren: transport en logistiek, metaal en technologie, chemie en kunststoffen, bouw horeca, voedingsindustrie, social profit, en grafische industrie.

Er worden ook enkele tips meegegeven om thuis de zoektocht verder te zetten.

Voor meer info:
Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent.
Of klik hier.

Seesaw login